نظارت عالیه و کارگاهی

10 / 10
از 1 کاربر

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ما شامل برنامه‌­ریزی، تعیین روش اجرای کار و کنترل پیشرفت اجرای کار، کنترل کیفیت، رسیدگی به پرداخت­‌ها و هزینه­‌ها و امور حقوقی قراردادها می­‌باشد. اهم فعالیت­‌های صورت گرفته شامل موارد ذیل می­‌باشد:

1. بازبینی و اظهارنظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه و فعالیت­‌های مختلف

2. تعیین فصل مشترک بین خدمات

3. بازبینی و اظهار نظر نسبت به برنامه­ زمان­بندی کلی اجرای طرح

4. بررسی و تأیید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران

5. بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه با جمع‌بندی گزارش‌های واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پیمانکاران

6. بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات

7. تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار

8. تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها، بازدیدهای دوره‌ای کار و صدور گواهی تکمیل کار

9. تهیه فهرست آزمایش‌های کارگاهی

10. تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح

11. تجدیدنظر احتمالی در نقشه‌ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت‌های اجرایی

12. ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و ژئوفیزیک

13. خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

14. تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و با حضور عوامل نظارت کارگاهی

15. بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه‌حل پیگیری برای رفع آن‌ها

16. کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات

17. انجام بازرسی‌های دوره‌ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها

18. بازبینی و به هنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها

19. کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا نقایص پیمان‌ها

20. بررسی و تایید قیمت‌های جدید

21. بازرسی و نظارت دوره‌ای و عملکرد طرح در دوره بهره‌برداری آزمایشی (دوره تضمین)

22. رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین تهیه فهرست آنها و پیگیری و نظارت و رفع آنها به وسیله عوامل مربوط

23. حصول اطمینان از رفع معایب و تایید آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین

24. شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی