معرفی کتاب

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش کتابهای مفیدی در زمینه بندرسازی و سازه های دریایی، مهندسی معماری، مهندسی سازه، سیویل و مدیریت معرفی خواهد شد.