مطالعات و طراحی

10 / 10
از 1 کاربر

به نظر ما مهمترین پارامتر برای ارزیابی یک طراحی مناسب، قابلیت ساخت طرح می­‌باشد. بنابراین ما در طراحی، قابلیت ساخت یک پروژه با یک هزینه و زمان بهینه را در نظر می‌گیریم. با رویکرد طراحی مهندسی متمرکز بر ساخت، راه‌حل‌هایی برای مشتریان خود ارائه می­‌دهیم که از ابتدای فاز طراحی به صورت منسجم بر کل پروژه مسلط باشیم و در نتیجه مشتریان را از بابت داشتن یک طراحی با کیفیت و مقرون به صرفه مطمئن می‌کنیم. ما برای فرآیند طراحی از روش BIM یا مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بهره می‌گیریم و این مسئله ما را از دیگر شرکت ها متمایز می­‌کند. در این روش با یک رویکرد n بعدی، فرآیند طراحی، بهره‌برداری و حتی تخریب یک ساختمان قبل از شروع پروژه مدل‌سازی می‌شود. این روش به دلیل ایجاد هماهنگی بین عوامل طراحی و اجرا در تمام مراحل ساخت و کاهش تداخل بین اجزای طراحی، ضمن ارتقای سطح کیفیت صنعت ساختمان، باعث کاهش هزینه‌های تحمیلی به کارفرما و پیمانکار می‌گردد و در نهایت یک تیم منسجم کنترل پروژه را شکل می‌دهد.

فرآیند طراحی در هنداسه شامل مرحله اول، مرحله دوم، متره و برآورد، بهینه‌سازی طرح و مدیریت طرح و ساخت می­‌باشد.