فرم استخدام

جنسیت :
نام و نام خانوادگی : *
کد ملی : *
وضعیت تاهل :
تلفن ثابت : *
پست الکترونیک : *
تلفن همراه : *
رشته تحصیلی : *
مدرک تحصیلی :
دانشگاه : *
سال دریافت : *
مهارت کار با word :
مهارت کار با excel :
مهارت کار با Autocad :
سایر نرم افزار هایی که مسلط می باشید :
زبان انگلیسی- توانایی خواندن :
زبان انگلیسی- توانایی نوشتن :
زبان انگلیسی - توانایی مکالمه :
سوابق کاری : لیست سوابق کاری خود را به صورت یک فایل pdf یا rar آماده کرده و آپلود کنید
کد امنیتی بالا :